Kviz: Pitanja na koja ćete sigurno znati odgovor ako ste imali peticu iz hemije

Sećate li se od čega je sastavljen molekul vode ili od čega je sastavljen atomski broj elementa?

kviz-pitanja-na-koja-cete-sigurno-znati-odgovor-ako-ste-imali-peticu-iz-hemije-001.jpg

S obzirom da je jedna od najkompleksnijih nauka, retki su oni koji su stručnjaci za hemiju.

Mnogi elementi i jedinjenja, zajedno sa svojim svojstvima i reakcijama kada se kombinuju jedni sa drugima, čine hemiju zaista komplikovanom granom.

Ali ako ste pažljivo slušali na časovima hemije i ako ste skoro uvek imali solidnu ocenu, ovaj kviz ne bi trebalo da vam predstavlja problem.

Pitanja na koja ćete sigurno znati odgovor ako ste imali peticu iz hemije
 1. 1.
  Ugljenik
  Kiseonik
  Ugljen-dioksid
 2. 2.
  Aluminijum
  Sumpor
  Berilijum
 3. 3.
  Oslobađa se energija
  Apsorbuje se energija
  Ne oslobađa se ni ne apsorbuje se energija
 4. 4.
  Od dva atoma kiseonika i jednog vodonika
  Od dva atoma vodonika i jednog atoma kiseonika
  Od jednog atoma kiseonika i jednog atoma vodonika
 5. 5.
  U tvrdom
  U tečnom
  U gasovitom
 6. 6.
  Broj protona u atomskom jezgru
  Broj elektrona u atomskom jezgru
  Ukupan broj protona i elektrona u atomskom jezgru
 7. 7.
  Pesak
  Voda
  Gvožđe
 8. 8.
  Proces u kome se neka hemijska jedinjenja pretvaraju u druga
  Proces oslobađanja energije
  Proces u kome se oslobađaju elektroni
 9. 9.
  Smeša dva ili više metala
  Smeša metala i nemetala
  Oba
 10. 10.
  Tačka topljenja
  Tačka kondenzacije
  Tačka ključanja

Spirova S. | CRNOBELO.rs

foto: freepik, depositphotos